PRESS INFO

Ontmoeten is leven

„Ontmoeten is leven“ = “In der Begegnung Leben” is de impuls om voor mensen met beperkingen congressen te organiseren in Europese steden. Het eerste congres vond plaats in Berlijn in 1998 met meer dan 500 deelnemers.. Drie jaar laten troffen 600 mensen uit 13 landen elkaar nabij Bazel (Zwitserland). In 2005 volgde Praag en in 2008 kwamen in Den Haag 700 deelnemers uit 21 landen. Het 5de Europese congres in Wenen in 2011 vormde met meer dan 600 deelnemers het (voorlopige) hoogtepunt in deze rij.

De motivatie om telkens verder te gaan was steeds de behoefte van de deelnemers om elkaar in een ander land terug te kunnen ontmoeten. Ieder congres biedt daartoe telkens rijkelijk de gelegenheid bij voordrachten, workshops, excursies, kunstzinnige opvoeringen zowel als bij muziek en dans en de gezamenlijke maaltijden. Waar anders kunnen mensen met beperkingen over de grenzen van landen en talen heen lotgenoten ontmoeten? Door ervaringen uit te wisselen met mensen uit andere landen worden ze geïnspireerd om vorm te geven aan hun eigen leven.

Belangrijk is ook dat van over de hele wereld grote interesse is voor deze Europese congresimpuls. Zo zijn er geregeld deelnemers uit Amerika, Brazilië, India, Thailand, Rusland, …. En zij nemen deze impuls mee naar hun continent waardoor ondertussen wereldwijd congressen zijn ontstaan, zoals op de Balkan, in de Kaukasus, in Rusland, Brazilië en Thailand. Hieraan kan u merken dat het hier om een duurzaam en krachtig initiatief gaat, dat direct ten goede komt aan mensen met een beperking.

Na het vorige succesvolle congres in Wenen (2011) werd aan de Belgische Michaëlis vzw gevraagd om dit zesde Congres te helpen organiseren. Zo werd het congres van 6 tot 9 mei 2015 gepland in Brussel..

Creating Social Art

Het leven met een beperking vraagt creativiteit en een surplus aan levenskracht en initiatief. Hierdoor ontstaan in de ontmoeting vaak bijzonder hartelijke momenten van grote menswaardigheid.

De menselijke ontmoeting wordt zo een waar kunstwerk. Omgekeerd inspireren kunstzinnige activiteiten om met elkaar een bijzondere samenwerking aan te gaan. Daarom kozen we voor dit congres een locatie die dit kunstzinnige element ten volle onderschrijft. Mede door het persoonlijke engagement van dhr Paul Dujardin heeft het hele team van BOZAR zich enthousiast mee geengageerd in de organisatie van het congres.

Al de activiteiten (workshops, concert, theater, rondleidingen, …) zijn interactief met het algemene aanbod van BOZAR.

De organisatoren hopen dat er naast belangstelling vanuit de media ook persoonlijkheden uit het politieke, economische en culturele leven interesse tonen voor dit originele project en het ook actief mee willen ondersteunen.

Organisatoren

„Ontmoeten is leven“ is een vrij initiatief en noch plaatselijk, institutioneel of financieel gebonden. Het leeft van het engagement van individuele mensen die zich tot doel hebben gesteld om voor en samen met mensen met beperkingen deze bijzondere beleving mogelijk te maken. In de regel duurt de voorbereiding ongeveer twee jaar .

Er is omvangrijke documentatie over alle congressen te vinden op www.ontmoetenisleven.be.

Michaëlis vzw, het overlegorgaan van de directies van de steinerorthopedagogische initiatieven in België neemt als juridische entiteit de formele organisatie van dit congres voor mensen met beperkingen en hun begeleiders op zich.

Ondersteuning

Het congres “Creating Social Art” wordt ondersteund door volgende instanties:

 • Het congres staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin
 • Vanuit de Europese Commissie: Europees Commissaris mevrouw Marianne Thyssen, bevoegd voor sociale zaken en integratie
 • Vanuit het Europese Parlement: MEP dhr Adam Kosha, voorzitter van de Disability Intergroup en MEP mevr Helga Stevens
 • Vanuit de Brusselse Gewestregering: Minister Pascal Smet
 • Vanuit de stad Brussel: Schepen voor sociale zaken dhr Ouriaghli
 • Vanuit de Vlaamse Gemeenschap: Communicatiedienst VAPH
 • Vanuit de Waalse Gemeenschap: Communicatiedienst AWIPH
 • Cliënt- en Gebruikersorganisaties in de gehandicaptenzorg in Vlaanderen
 • Werkgeversorganisaties in de gehandicaptenzorg in Vlaanderen: SOM en Vlaams Welzijnsverbond
 • BOZAR
 • Fondsen: Triodos Fonds (NL), Iona Stichting (NL), Stichting ter bevordering van de Heilpedagogie (NL), Lauenstein Stiftung (DE), Antropoi Selbsthilfe (DE)
 • Privé schenkers
 • Erkende organisaties in de gehandicaptenzorg in Vlaanderen: Christoforusgemeenschap vzw, Talander vzw, Iona vzw, De Speelhoeve vzw
 • Vrijwilligers van Universiteiten, Hogescholen en Middelbare scholen.

Foto’s en meer informatie over de tentoonstellingen, sprekers, workshops en excursies: zie http://www.ontmoetenisleven.be

Verantwoordelijke rechtspersoon: Michaëlis VZW, Vremdesesteenweg 237, 2531 Boechout, België

 • bank: Triodos Bank: BE56 5230 8055 0188 Michaëlis/congres 2015
 • contactpersoon en informatie : Bart Vanmechelen tel: +32 (0)497/87 79 75 of
 • Roland Verstraete +32 (0)485/70 72 99
 • E-mail: info@ontmoetenisleven.be